Avís legal

CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL LLOC WEB

Vic Riuprimer REFO, FC amb domicili a l'Avinguda Olímpia, s/n de Vic, amb CIF G65185217 posa a disposició en el seu lloc web www.vic-riuprimer.cat determinats continguts de caràcter informatiu sobre les seves activitats.

Les presents condicions generals regeixen única i exclusivament l’ús del lloc web de Vic Riuprimer REFO, FC per part dels usuaris que accedeixin al mateix. Les presents condicions generals se li exposen a l’usuari en el lloc web www.vic-riuprimer.cat en totes i cadascuna de les pàgines i cada vegada que introdueixi les seves dades en els formularis existents, per tal que les llegeixi, les imprimeixi, les arxivi i accepti a través d’internet, no podent l’USUARI introduir les seves dades efectivament sense que s’hagi produït aquesta acceptació.

L’accés al lloc web de Vic Riuprimer REFO, FC implica, sense reserves, l’acceptació de les presents condicions generals d’ús, que l’USUARI afirma entendre en la seva totalitat. L’USUARI es compromet a no utilitzar el lloc web i els serveis que s’ofereixen el mateix per la realització d’activitats contraries a la llei, i a respectar en tot moment les presents condicions generals.

PRIMERA.- CONDICIONES D’ACCÉS I ÚS

1.1.-La utilització del lloc web de www.vic-riuprimer.cat no comporta la obligatorietat de inscripció de l’USUARI. Les condicions d’accés del present lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe, comprometent-se, l’USUARI, a realitzar un bon ús de la web. Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers: dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel·lectual, etc. Expressament, Vic Riuprimer REFO, FC prohibeix els següents:

1.1.1.- Realitzar accions que puguin produir en el lloc web o a través del mateix per qualsevol mitjà, qualsevol tipus de dany als sistemes de Vic Riuprimer REFO, FC o a tercers.

1.1.2.- Realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, en l’enviament de correus massius (“spamming”) o enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar servidors de la xarxa (“mail bombing”).

1.2.- Vic Riuprimer REFO, FC podrà interrompre en qualsevol moment l’accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe o a les presents condicions generals- veure clàusula cinquena.

SEGONA.- CONTINGUTS

Els continguts incorporats en aquest lloc web han estat elaborat i inclosos per:

2.1.- Vic Riuprimer REFO, FC utilitzant fonts internes i externes de manera que Vic Riuprimer REFO, FC únicament es fa responsable dels continguts elaborats de forma interna.

2.2.- Tercers aliens a Vic Riuprimer REFO, FC be mitjançant col·laboracions directes en el lloc web, o be presents a traves de hiperenllaços o links a altres llocs web o a noticies de altres llocs dels que no es titular Vic Riuprimer REFO, FC, en cap cas serà responsable dels continguts així introduïts i no garantitza el correcte funcionament d’aquests links o hiperenllaços. L’USUARI que desitgi establir un hiperenllaç en el seu lloc web al lloc web de www.vic-riuprimer.cat no realitzarà un ús il·legal o contrari a la bona fe de les informacions posades a disposició en el referit lloc web.

2.3.- Vic Riuprimer REFO, FC es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts existents en el seu lloc web.

TERCERA.- DRETS D’AUTOR I MARCA

Vic Riuprimer REFO, FC informa que el lloc web www.vic-riuprimer.cat els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web es troba plenament protegit pels drets d’autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits excepte sota consentiment exprés de Vic Riuprimer REFO, FC

CUARTA.- JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Son competents per resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals els Jutjats de Vic, renunciant expressament l’USUARI a qualsevol altre que li pogués correspondre.

CINQUENA

En el cas de que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nul·la, les demés clàusules seguiran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. Vic Riuprimer REFO, FC no podrà exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà, en cap cas, la renuncia als mateixos excepte reconeixement exprés per part de Vic Riuprimer REFO, FC